AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988

QUIZ AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988

1. Akta perkhidmatan bomba 1988 mengandungi

2. Bahagian III, Akta Perkhidmatan bomba 1988 menerangkan mengenai

3. Tugas – tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dinyatakan dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 pada

5. Dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988, perihal berkaitan siasatan tentang kebakaran terdapat dalam

7. Nyatakan tindakan yang boleh dikenakan bagi kesalahan mengganggu pegawai bomba semasa melaksanakan tugasnya berpandukan Akta Perkhidmatan Bomba 1988

8. Terdapat 3 jenis mengambil milik premis akibat kebakaran berdasarkan seksyen 46, Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Berikut adalah jenis-jenis mengambil milik premis akibat kebakaran, KECUALI

9. Masa yang diperuntukkan bagi mengambil milik premis dan harta lain adalah……………………………....

10. Tempoh mengambil milik premis dan harta lain akibat kebakaran adalah TIDAK melebihi ……………… hari sebagaimana peruntukkan seksyen 46[1] Akta Perkhidmatan Bomba 1988.

11. Seksyen yang memperuntukan tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ialah….

12. Jumlah kesalahan yang boleh dikompaun dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) adalah:

13. Kuasa Pegawai Bomba semasa Kecemasan yang tidak melibatkan kebakaran termaktub didalam AKTA 341 iaitu: -

14. Berikut adalah antara kesalahan yang boleh dikompaun dibawah seksyen dan sub seksyen menurut Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) kecuali:

15. Jumlah tawaran kompaun yang boleh dikenakan menurut Seksyen 59, Akta adalah:

16. Pegawai Bomba yang boleh mengeluarkan tawaran kompaun adalah mereka yang:

17. Terdapat 2 kaedah kompaun yang boleh dilaksanakan, iaitu:

error: Content is protected !!
Scroll to Top