QUIZ FORENSIK DAN PENYIASATAN KEBAKARAN

1. 
Arahan Penyiasatan Kebakaran Bilangan 3 tahun 2011 adalah berkenaan dengan.

2. 
Apakah yang dimaksudkan dengan proses PYROLISIS

3. 
Berikut adalah Fire Pattern yang terbentuk selepas sesuatu kebakaran KECUALI

4. 
Berikut adalah sifat-sifat sejenis kebakaran :-

i         Seperti `Api Dalam Sekam’
ii        Tidak mempunyai nyalaan
iii       Tidak mempunyai lidah api
iv       Menghasilkan pengeluaran asap yang banyak

          Sifat seperti di atas adalah ciri-ciri bagi……………….

5. 
Apakah yang dimaksudkan dengan terma kebakaran ARSONIST

6. 
Apakah bahan yang berasaskan ‘flammable material’

7. 
Pindaan terbaru Akta Perkhidmatan Bomba 1988 adalah pada tahun:

8. 
Seksyen yang memperuntukkan tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah:

9. 
Apakah yang dimaksudkan dengan tugas penyiasatan kebakaran?

10. 
Berikut merupakan jenis-jenis ambil millik premis KECUALI;

11. 
Apakah skop penyiasatan kebakaran?

12. 
Apakah pernyataan yang tepat berkenaan “Kaedah Saintifik (Scientific Method)”?

13. 
Apakah yang dimaksudkan sebagai kebakaran?

14. 
Tempat sebenar bermulanya sesuatu kebakaran di kenali sebagai;

15. 
Kepada siapakah permohonan perlu dibuat bagi tujuan memasuki premis yang telah diambil milik semasa Siasatan kebakaran berjalan?

16. 
Berikut adalah peruntukan-peruntukan yang berkaitan penyiasatan kebakaran, KECUALI

17. 
Apakah yang dimaksudkan oleh “cause of fire”?

18. 
Apakah yang dimaksudkan dengan Kaedah Saintifik (Scientific Method) dalam penyiasatan Kebakaran?

19. 
Peranan Pasukan Pertama (first responder) tiba di lokasi kebakaran adalah seperti berikut KECUALI;

20. 
Tahap kebakaran dalam penyiasatan kebakaran adalah seperti di bawah KECUALI;

21. 
Penyiasatan Peringkat Balai akan menyiasat tahap kebakaran?

22. 
Siapakah yang berperanan sebagai Ketua Pasukan Penyiasatan Kebakaran bagi tahap kebakaran kecil?

23. 
Semasa proses pemadaman dilakukan anggota bomba perlu berhati hati menggunakan kaedah semburan jet untuk mengelakkan:

24. 
Apakah yang ditafsirkan sebagai kebakaran kecil?

25. 
Berikut adalah plume-generated patterns bagi sesuatu kejadian kebakaran KECUALI:

26. 
Punca kebakaran bermakna mana-mana punca seperti di bawah KECUALI;

27. 
Bagaimanakah kaedah yang digunakan untuk mengambil milik premis yang musnah akibat kebakaran?

28. 
Berikut adalah sumber nyalaan bagi sesuatu kejadian kebakaran KECUALI:

29. 
Pilih jawapan yang tepat berkenaan sumber nyalaan bagi kebakaran elektrik:

I.     SN 7A : Arc
II.   SN 7B : Sparks/ Short Circuit
III. SN 7C : Overload / Overcurrent
IV. SN 7D : Resistance Heating

30. 
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan salah satu sumber nyalaan disebabkan elektrik iaitu:

31. 
Pilih jawapan yang SALAH berkenaan peranti keselamatan yang terdapat pada papan agihan (distribution board)?

32. 
Pilih pernyataan yang BETUL.

33. 
Berikut adalah jenis-jenis sumber nyalaan KECUALI:

34. 
Berikut adalah punca-punca kebakaran KECUALI:

35. 
Pilih jawapan yang tepat berkenaan jenis-jenis bahan bukti:

I.    Demonstrative evidence
II.   Documentary evidence
III. Testimonial evidence

36. 
Apakah yang dimaksudkan dengan sistem e-SPPK?

error: Content is protected !!
Scroll to Top