QUIZ UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

1. 
Buku yang menjadi rujukan penting dalam menentukan sistem pepasangan Keselamatan Kebakaran dibangunan adalah

2. 
Kaedah yang diguna oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam memberi pendidikan dan latihan kepada orang awam adalah seperti berikut kecuali:

3. 
Dua (2) jenis Pelan Bangunan yang dikaji dan disemak oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia:

4. 
Sistem perlindungan kebakaran aktif bermaksud

5. 
Berikut adalah jenis pepasangan sistem aktif kecuali

6. 
Sistem perlindungan kebakaran pasif bermaksud pemasangan sistem perlindungan kebakaran dengan mengambil kira:

7. 
Berikut adalah jenis pepasangan sistem perlindungan kebakaran pasif kecuali:

8. 
Kelebaran Jalan Akses Perkakas Bomba yang disyaratkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah:

9. 
Maksud lif bomba menurut tafsiran Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

10. 
Syarat keadaan bagi akses perkakas bomba adalah seperti berikut kecuali:

11. 
Sistem Pepasangan Keselamatan Kebakaran yang menggunakan gas adalah seperti berikut kecuali:

12. 
Berikut adalah salah satu Sistem bantuan menentang kebakaran

13. 
Buku Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 mempunyai

14. 
Dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, Bahagian yang menjadi rujukan utama bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah

15. 
Bahagian 7, Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 secara keseluruhan nya adalah mengenai

16. 
Bahagian 8, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 secara keseluruhannya adalah mengenai

17. 
Berdasarkan kumpulan maksud dalam Jadual V, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, berikut adalah kategori kumpulan maksud yang dinyatakan kecuali

18. 
Elemen struktur bangunan terdiri daripada struktur berikut

19. 
Pepasangan Keselamatan Kebakaran yang digunakan bagi memadam kebakaran pada peringkat awal yang dikenali sebagai salur bantu mula

20. 
Berikut adalah pemasangan Sistem bantuan Menentang kebakaran kecuali:

21. 
Apakah yang dimaksudkan dengan ‘dinding pengasing ‘?

22. 
Berapakah lebar kelegaan minimum bagi suatu ruang buka pintu keluar bagi hospital?

23. 
Berapakah had jarak perjalanan atas sesuatu lantai di bawah jalan dalam garaj yang dilengkapi dengan sistem sprinkle?

24. 
Berapakah lebar minima bagi tangga?

25. 
Apakah komponen yang tidak perlu diadakan dalam lubong menentang kebakaran?

26. 
Apakah yang dimaksudkan dengan ‘pintu keluar'?

27. 
Berapakah jarak minimum dan maksimum akses perkakas bomba dengan ruang buka akses (access opening) ke dalam bangunan?

28. 
Berapakah lebar minimum bagi pintu keluar?

29. 
Berapakah had jalan mati maksimum bagi suatu jalan akses perkakas bomba yang perlu disediakan kemudahan pusingan?

30. 
Apakah jarak dinding pengasing yang dengan bumbung perlu dilanjutkan? membentuk suatu persimpangan

31. 
Suatu pengatup kebakaran (fire shutter) dibenarkan untuk digunakan sebagai dinding petak, KECUALI

i.    Pusat Pemerintahan Kebakaran (PPK)
ii.   Tangga melepaskan diri
iii.  Ruang akses menentang kebakaran
iv.   Ruang asap
v.    Laluan tempat keluar dalaman

32. 
Penghitungan beban kependudukan dan kapasiti tempat keluar hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Jadual keberapa?

33. 
Pengukuran jarak perjalanan hendaklah diukur mulai berapa meter daripada titik pendudukan yang terpencil sekali?

34. 
Pintu kembar hendaklah dilengkapkan dengan alat penyelaras (coordinating device) bagi menentukan bahawa daun-daun menutup mengikut rentetan yang betul. Betul atau salah?

35. 
Berapakah TKA pintu api bagi dinding sekat yang mengepungi suatu koridor·atau ruang terlindung?

36. 
Berapakah jarak maksimum antara jalan keluar bagi tangga keluar ke suatu tempat selamat di luar bangunan bagi bangunan yang dilengkapi system sprinkler?

37. 
Berapakah jumlah Fire Escape Bed Lift perlu disediakan bagi bangunan ospital yang melebihi satu (1) tingkat?

38. 
Semua lobi lif hendaklah dilengkapkan dengan pengesan asap kecuali ruang lif dalam struktur terbuka. Betul atau salah?

39. 
Tiap-tiap bangunan atau petak hendaklah dianggap mengikut penggunaannya atau penggunaan yang dicadangkan sebagaimana digolongkan dalam salah satu daripada kumpulan maksud yang dinyatakan dalam Jadual Kelima Undang-Undang Kecil Bangunan 1984. Tetapkan kumpulan maksud bagi bangunan kediaman kondominium.

40. 
Pilih pasangan nombor kumpulan maksud dengan tajuk perihal yang betul

41. 
Apakah had suatu dimensi untuk kumpulan maksud II - lnstitusional, Hospital (wad penginapan pesakit)

42. 
Kumpulan maksud di bawah tidak termasuk oleh sebab tiada perihal terpakai di bawah UUK 138 KECUALI

43. 
Apakah kegunaan Jadual Keenam?

44. 
Apakah jarak dari mana-mana titik di atas sempadan seperti yang dinyatakan dalam UUK 144?

45. 
Kenyataan berikut adalah betul mengenai 'segiempat bujur mengepung', KECUALI

46. 
Apakah kegunaan bahagian Ill dalam Jadual Keenam?

47. 
Apakah had jalan mati untuk kediaman kecil?

48. 
Apakah perbezaan perjalanan dua hala berbanding apabila ianya tidak disembur.

49. 
Bagaimanakah beban pendudukan kumpulan maksud Ill dikira?

50. 
Apakah lebar bersih minimum sesuatu ruang buka pintu keluar bagi sesebuah hospital atau rumah rawatan?

51. 
Apakah UUK yang membincangkan Jadual Kelapan untuk pengelasan suatu sekatan kemerebakan api?

52. 
Kenyataan berikut adan betul untuk Kelas 0, KECUALI

53. 
Apakah jarak ruang akses menentang kebakaran?

54. 
Berapakah jarak maksima susur tangan tangga dari dinding berdasarkan UUK68?

55. 
Tiada apa-apa ruang buka boleh diadakan dalam mana-mana struktur pelindung selain dari mana-mana satu atau lebih daripada yang berikut, KECUALI

56. 
Piawaian manakah yang digunakan bagi pematuhan pintu rintangan api?

57. 
Keperluan berikut adalah betul untuk koridor terlindung KECUALI:

58. 
Simbol manakah yang tidak perlu ada pada pelan kecemasan dan laluan keluar?

error: Content is protected !!
Scroll to Top