Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) di Malaysia

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL)

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) di Malaysia

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) di Malaysia adalah satu set peraturan yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan awam dalam pembinaan dan penyelenggaraan bangunan. UBBL berfungsi sebagai rangka kerja kritikal untuk arkitek, jurutera, kontraktor, dan pemaju hartanah, menetapkan standard untuk reka bentuk dan pembinaan bangunan di seluruh negara.

Sejarah dan Pembangunan

UBBL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 di bawah Akta Jalan, Parit, dan Bangunan 1974 (Akta 133). Objektif utama adalah untuk menyeragamkan peraturan bangunan di seluruh Malaysia, mempromosikan keseragaman dalam standard keselamatan dan amalan pembinaan. Sepanjang tahun, UBBL telah mengalami beberapa pindaan untuk menangani isu-isu yang muncul dan menggabungkan teknik dan bahan pembinaan moden.

Peruntukan Utama UBBL

 1. Keperluan Umum Bangunan:
  • UBBL menggariskan spesifikasi untuk dimensi bangunan, keluasan lantai, dan ketinggian siling untuk memastikan ruang dan pengudaraan yang mencukupi.
  • Peraturan termasuk peruntukan untuk pencahayaan dan pengudaraan semulajadi, menghendaki bangunan mempunyai tingkap dan bukaan pengudaraan yang mencukupi.
 2. Keselamatan Struktur:
  • Undang-undang kecil ini mewajibkan penggunaan bahan dan teknik pembinaan yang diluluskan untuk memastikan integriti struktur.
  • Keperluan untuk kapasiti beban, reka bentuk asas, dan rintangan gempa bumi termasuk untuk meningkatkan keselamatan bangunan.
 3. Keselamatan Kebakaran:
  • UBBL menekankan pencegahan dan keselamatan kebakaran, menetapkan keperluan untuk bahan tahan api, jalan keluar kebakaran, dan pintu kecemasan.
  • Bangunan mesti dilengkapi dengan sistem pengesanan dan pemadaman kebakaran, seperti pengesan asap, penyiram, dan alat pemadam api.
 4. Aksesibiliti:
  • Undang-undang kecil ini mewajibkan bangunan boleh diakses oleh orang kurang upaya, termasuk peruntukan untuk tanjakan, pemegang tangan, dan tandas yang boleh diakses.
  • Lif dan kemudahan lain mesti direka untuk menampung individu dengan masalah mobiliti.
 5. Kebersihan dan Kesihatan:
  • UBBL termasuk peraturan untuk kemudahan sanitari, seperti jumlah dan jenis tandas dan bilik mandi yang diperlukan berdasarkan penghunian bangunan.
  • Sistem saliran dan pembuangan sisa yang betul diwajibkan untuk mengekalkan kebersihan dan mencegah pencemaran.
 6. Kecekapan Tenaga dan Kelestarian:
  • Pindaan terbaru kepada UBBL menumpukan pada mempromosikan kecekapan tenaga dan amalan bangunan lestari.
  • Peruntukan termasuk keperluan untuk penebatan, pencahayaan cekap tenaga, dan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui.
 7. Pemasangan Elektrik dan Mekanikal:
  • Standard untuk pendawaian elektrik, pencahayaan, dan sistem mekanikal ditetapkan untuk memastikan pemasangan dan operasi yang selamat.
  • Pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala sistem ini diwajibkan untuk mencegah bahaya.

Pelaksanaan dan Pematuhan

Pematuhan dengan UBBL dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan, seperti majlis bandaraya dan badan perbandaran. Pelan bangunan mesti dikemukakan untuk kelulusan, dan pembinaan diperiksa pada pelbagai peringkat untuk memastikan pematuhan kepada peraturan. Kegagalan mematuhi UBBL boleh mengakibatkan denda, penalti, atau keperluan untuk membuat pengubahsuaian pada bangunan.

Pindaan Terbaru dan Arah Masa Depan

UBBL dikemas kini secara berkala untuk menangani cabaran baru dan menggabungkan kemajuan dalam teknologi bangunan. Pindaan terbaru menumpukan pada meningkatkan kelestarian dan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Pindaan masa depan dijangka lebih menekankan amalan bangunan hijau, teknologi bangunan pintar, dan langkah keselamatan yang dipertingkatkan.

Kesimpulan

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) di Malaysia adalah satu set peraturan komprehensif yang memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan awam. Dengan menetapkan standard seragam untuk reka bentuk dan pembinaan bangunan, UBBL membantu mempromosikan bangunan yang selamat, lestari, dan boleh diakses di seluruh negara. Kemas kini berterusan dan penguatkuasaan ketat adalah penting untuk menangani isu-isu yang muncul dan mengekalkan relevansi undang-undang kecil ini dalam industri pembinaan yang sentiasa berkembang. Memahami dan mematuhi UBBL adalah penting bagi semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam proses pembinaan, daripada arkitek dan jurutera kepada pemaju hartanah dan kontraktor.

support

support

Leave a comment

Sign up for our Newsletter

Be the first one to get our latest news, info, discounts and many more!

error: Content is protected !!
Scroll to Top